Scroll to top

Krátka história SPST Záhorská Bystrica a jej vývoj

Pred rokom 2009

Za oživením ,,pingpongu,, v Bystrici treba hľadať skupinu nadšencov okolo Miloslava Sajana a Pavla Pilárika. Stretávali sa najskôr v pivnici Ľubomíra Stareka, aby si v stiesnených podmienkach ,,zapinkali,,.

,,Keď sme boli chlapci, takmer na každom dvore v Bystrici stál stolnotenisový stôl, napríklad aj ja ako chlapec som búchal do pingpongovej loptičky na stole, ktorý ešte pre môjho otca vyrobil jeho dedo, stolár. ´´ spomína Pavol Pilárik a dodáva: ,,Boli sme presvedčení, že Bystričania, najmä generácia našich rovesníkov, si na to spomenú a stolný tenis ich chytí ako zamladi.´´

Rok 2009

V septembri roku 2009 bolo založené občianske združenie a riadne zaregistrované na ministerstve vnútra pod názvom Spoločenstva Priateľov Stolného Tenisu v Záhorskej Bystrici (SPST – Záhorská Bystrica). Miestne zastupiteľstvo na podporu stolného tenisu poskytlo na dvakrát do týždňa sálu Spoločenského domu za symbolické 1 euro na rok. Hracími dňami sa stali utorky a štvrtky od 18,00 do 22, 00 hodiny. Členovia združenia z vlastných finančných prostriedkov vymaľovali zázemie ktoré slúžilo ako šatňa a dali namontovať dodatočné osvetlenie. Hrať v Spoločenskom dome sa začalo už v decembri, ale skutočným štartom bol Novoročný turnaj v stolnom tenise.

Rok 2010

Prvý Novoročný turnaj v stolnom tenise v Záhorskej Bystrici sa hral 9. januára 2010. Išlo o športovo-kultúrno-spoločenskú akciu, na ktorej sa zúčastnili aj významní hostia, ako napríklad legenda stolného tenisu na Slovensku p. Štefan Kollarovits, generálny riaditeľ Úradu vládnej legislatívy Štefan Grman (obsadil tretie miesto). P.Š. Kollarovits je bývalým reprezentantom Československa, vyhral medzinárodné majstrovstvá Anglicka, ktoré boli považované za neoficiálne majstrovstvá sveta, sedemnásť rokov trénoval rakúsku reprezentáciu. Na turnaj do Bystrice s ním prišla aj manželka, dcéra a vnuci, ktorí si tiež zahrali. Na turnaji bolo celkovo 35 súťažiacich.

Počas organizácie Vínnych slávnosti 2010 sa podarilo zorganizovať jedno veľmi úspešné popoludnie vo forme exhibície, ktorú predviedli pán Orlowski s pánom Pánskym. Predviedli excelentné výkony a takmer aj ,,žonglérske kúsky,, pred viac ako 300 divákmi, odvysielané aj na STV3 (27.9.2010).

Na začiatku školského roku, bol zorganizovaný prvý ročník detského a mládežníckeho turnaja v kategóriach od 9-12 rokov a od 13 do 15 rokov.

Rok 2011

Rok 2011 úspešne odštartoval Novoročným turnajom za účasti občanov Záhorskej Bystrice a rovnako aj významných hostí, ako napríklad Prof. Jozef Mikloško, Ing. Štefan Grman a samozrejme aj Ing. Štefan Kollarovits s rodinou.

Na jeseň, po príchode detí do škôl, opäť sa pokračovalo úspešne druhým ročníkom detského a mládežníckeho turnaja.

Rok 2012

Už v poradí tretí Novoročný turnaj stolného tenisu v Záhorskej Bystrici sa konala za vysokej účasti obyvateľov Záhorskej Bystrice a členov združenia SPST.

Rok 2012 je medzníkom v naštartovaní hrávania oficiálnych súťaží a Bratislavskej ligy. Skupina členov občianskeho združenia sa zaregistrovala a úspešne začala hrávať 8. Bratislavskú ligu mužstiev. Je to prvý ročník a prvý krát v histórii, kedy Záhorská Bystrica má registrovaného hráča v stolnotenisovom zväze pod názvom SPST – Záhorská Bystrica. Hranie ligy úžasne zvýšilo hraciu úroveň každého z registrovaných hráčov a pritiahlo aj ďalších nových záujemcov o stolný tenis.

Na podporu detí a mládeže sa podarilo opätovne zorganizovať na jeseň detský a mládežnícky turnaj, pre deti Záhorskej Bystrice.

Rok 2013

Najpopulárnejšou športovo kultúrnou udalosťou v Záhorskej Bystrici je Novoročný turnaj v stolnom tenise pre obyvateľov Záhorskej Bystrici a členov SPST Záhorská Bystrica. Za podpory členov OZ SPST mal vysokú účasť hráčov.

Registrovaní hráči v 8. Bratislavskej lige úspešne ukončili prvý ročník ligovej súťaže v Bratislavskom kraji. Svojím hraním povzbudili a pritiahli aj ďalších záujemcov, ktorí boli prijatí do OZ a niektorí aj zaregistrovaní stolnotenisovom zväze ako noví hráči. Do nastávajúcej ligovej sezóny už Záhorská Bystrica štartuje s dvomi mužstvami, Záhorská Bystrica A (7.liga) a Záhorská Bystrica B (8.liga) v zložení z členov OZ a jeho registrovaných hráčov.

Dňa 12.10.2013 bol úspešne zrealizovaný opätovne Detský a mládežnícky turnaj v stolnom tenise.

Novou posilou v Záhorskej Bystrici sa na jeseň stáva aj Lubka Gogová (rod. Mládková), bývalá úspešná slovenská reprezentantka Slovenska, ktorá aj dlhé roky hrávala úspešne nemeckú ligu.

Rok 2014

Novoročný turnaj sa stal tradíciou v športe v Záhorskej Bystrici. Bratislavskú ligu úspešné hrávajú oba tímy; Záhorská Bystrica A a Záhorská Bystrica B.

Počas organizácie Vínnych slávnosti 2014 sa podarilo zorganizovať turnaj štvorhier mužov, žien a mixov.

Mládežnický a detský turnaj odohrali deti ,,na Mikuláša ,,.

Rok 2015

Začiatok Nového Roku odštartoval opätovne v Záhorskej Bystrici úspešný Novoročný turnaj.

Február 2015 – vzniká detský stolnotenisový klub Ping Pong King Kong Klub pod vedením troch tréneriek; Zuzany Juríkovej, Lubky Gogovej a Táni Forgáčovej. Deti začali hrávať postupne. V Stupave a rovnako v neďalekom Rakúskom Angerne sa deti úspešne zúčastňujú detských turnajov.

Do Bratislavskej ligy prihlasujeme na jeseň družstvá mladších žiakov a starších žiakov ako reprezentantov Záhorskej Bystrice.

Do OZ prichádzajú nové športové posily a noví hráči, Záhorská Bystrica muži A hrávajú 6.ligu, Záhorská Bystrica muži B hrávajú 7.ligu.

10. októbra sme zorganizovali prvý medzinárodný detský mládežnícky turnaj, na ktorý prišli hráči z 3 krajín, 8 klubov, spolu 53 detí.

Na začiatku bola myšlienka

Záhorská Bystrica nemá takmer žiadnu históriu a ani tradíciu stolného tenisu. Celý vývoj, história a začiatky siahajú len od roku 2009, no napriek krátkemu času sa podarilo zrealizovať v tejto oblasti športu neuveriteľné výsledky a kus poctivej práce, ktorá by nemala ostať bez povšimnutia.

Pár nadšencov tohto krásneho športu sa podujalo na založenie Spoločenstva Priateľov Stolného Tenisu, nájsť vhodné priestory, vybaviť financie, zakúpiť stoly, mantinely, začať hrávať, podporovať a šíriť rovnako pre verejnosť ako aj pre hráčov tento krásny šport. Ich jedinou a spoločnou myšlienkou bola propagácia stolného tenisu so zameraním na rozvoj telesnej kultúry a športu pre mládež a dospelých.

Stálo ich to hodne voľného času, energie a úsilia, ktoré popri svojich rodinách a práci venovali a denne venujú stolnému tenisu a jeho rozvoju v Záhorskej Bystrici.

Zakladajúcim členmi SPST sú p.Sajan Miloslav, p.Pilárik Pavol, p.Starek Lubomír, p.Danko Svetozár, p.Krajčír Marian, p. Besedič Tomáš, p.Vaňo Stanislav a p.Liďák Milan.

Založenie SPST (Spoločenstva Priateľov Stolného Tenisu) v Záhorskej Bystrici

Dňa 17.10.2009 bolo prvé oficiálne rokovanie prípravného výboru k založeniu občianskeho združenia SPST – Záhorská Bystrica.

Dňa 6.11.2009 bola vykonaná voľba do organizačnej štruktúry na druhom zasadnutí občianskeho združenia konaného v Záhorskej Bystrici.

Budúcnosť

Záhorská Bystrica je centrom relaxu a oddychu. Nám len zostáva ísť za svojím snom a plniť si svoje vízie, vybudovať a podporiť vzťah k stolnému tenisu pre širokú verejnosť, pre deti a mládež, pre ligových hráčov a vytvoriť tak ideálne prostredie pre športovanie, pre akúkoľvek úrovňovú či vekovú kategóriu.

Stolný tenis je hra, tak sa poďme všetci hrať, športovať a v dnešnej nie ľahkej dobe sa zabaviť a tešiť zo športu.

Miloslav Sajan
Stanislav Vaňo