Scroll to top

2% z daní

Priatelia stolného tenisu,

obraciame sa na Vás s prosbou o podporu činnosti OZ SPST Záhorská Bystrica formou poukázania 2% z Vašich daní.

Toto darcovstvo financií je pre nás nenahraditeľným zdrojom príjmu pre podporu a rozvoj stolného tenisu v Záhorskej Bystrici.

Peňažné prostriedky získané z týchto financií investujeme na podporu detí a mládeže a rozvoju stolného tenisu v Záhorskej Bystrici.

Ďakujeme