Scroll to top

Stolný tenis je hra, tak sa poďme všetci hrať

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.


Miloslav Sajan

Miloslav Sajan

Kontakt predseda

Tel.: + 421 903 464 967
Email: milvin01@gmail.com

Ing. Stanislav Vaňo

Ing. Stanislav Vaňo

podpredseda

Tel.: + 421 901 707 566
Email: stano@modifin.sk

Ing. Milan Tomšo

Ing. Milan Tomšo

tajomník

Tel.: +421 917 881 275
Email: milan2621@gmail.com

Milan Liďák

Milan Liďák

predseda revíznej komisie

Tel.: +421 903 554 045

Mgr. Marika Vašková

Člen

Tel.: +421 911 507 005
Email: vaskova2.marika@gmail.com

Radoslav Palko

Člen

Tel.: +421 903 068 612
Email: palko.rado@gmail.com

Fakturačné údaje

Spoločenstvo Priateľov Stolného Tenisu  – Záhorská Bystrica

Sídlo : Tatranská č. 32

841 06

Bratislava-Záhorská Bystrica 48

 

Právna forma : Občianske Združenie, Reg. MV SR,

č.spisu: VVS/1-900/90-345 31

IČO: 42 173 906

DIČ: 2022915202

Účet: IBAN SK63 0900 0000 0006 3428 5458