Scroll to top

O nás

Záhorská Bystrica nemá takmer žiadnu históriu a ani tradíciu stolného tenisu. Celý vývoj, história a začiatky siahajú len od roku 2009, no napriek krátkemu času sa podarilo zrealizovať v tejto oblasti športu neuveriteľné výsledky a kus poctivej práce, ktorá by nemala ostať bez povšimnutia.

Pár nadšencov tohto krásneho športu sa podujalo na založenie Spoločenstva Priateľov Stolného Tenisu, nájsť vhodné priestory, vybaviť financie, zakúpiť stoly, mantinely, začať hrávať, podporovať a šíriť rovnako pre verejnosť ako aj pre hráčov tento krásny šport. Ich jedinou a spoločnou myšlienkou bola propagácia stolného tenisu so zameraním na rozvoj telesnej kultúry a športu pre mládež a dospelých.

Stálo ich to hodne voľného času, energie a úsilia, ktoré popri svojich rodinách a práci venovali a denne venujú stolnému tenisu a jeho rozvoju v Záhorskej Bystrici.

Zakladajúcim členmi SPST sú p.Sajan Miloslav, p.Pilárik Pavol, p.Starek Lubomír, p.Danko Svetozár, p.Krajčír Marian, p. Besedič Tomáš, p.Vaňo Stanislav a p.Liďák Milan.

Rozhodcovia

Miloslav Sajan , Ing. Stanislav Vaňo, Ing. Milan Tomšo

 

Tréneri

Ing. Črep Róbert,

Erdelská Michaela

Tréningy

Miesto tréningov a

rozpisy

Členovia a hráči

Bušo Michal, Dr. Ing. Kollárovits Štefan, Ing. Črep Róbert

Detský oddiel

Miesto, termíny,

tréneri, financie

Naše družstvo A

Kapitán A : Roman Macháň

Bratislavská liga muži B

Kapitán B : Milan Tomšo

Bratislavská liga C

Kapitán C : Stanislav Vaňo

Bratislavská liga D

Kapitán D : Miloslav Sajan

2% z daní

Priatelia stolného tenisu,

obraciame sa na Vás s prosbou o podporu činnosti OZ SPST Záhorská Bystrica formou poukázania 2% z Vašich daní.

Toto darcovstvo financií je pre nás nenahraditeľným zdrojom príjmu pre podporu a rozvoj stolného tenisu v Záhorskej Bystrici.

Peňažné prostriedky získané z týchto financií investujeme na podporu detí a mládeže a rozvoju stolného tenisu v Záhorskej Bystrici.

Ďakujeme