Scroll to top

Súčasní Členovia a Hráči klubu SPST

Grman Štefan CSc., JUDr.                             Halaj Martin Phd., Doc.Ing.

Karáč Dávid                                                     Kureková Eva CSc., Doc.Ing

Liďák Milan                                                      Sajan Miloslav

Tar Štefan  Ing.                                                Tomšo Milan Ing.

Vandák Vincent Ing.                                        Vaňo Stanislav Ing.

Vašková Marika Mgr.                                      Palko Radoslav

Marek Jánoš Ing.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.